over ArcheoFlint over de meester en de flint

 

Neolitische spitsen afkomstig van een vindplaats aan de Vledder Aa. Uit de collectie van diverse amateurarcheologen. Een knap staaltje werk van de steenbewerkers, ArcheoFlint heeft ondanks hun vaardigheden grote moeite eenzelfde resultaat te bereiken.
Neolitische spitsen

Vuurstenen artefacten behoren tot de meest tastbare bewijzen van activiteiten door onze voorouders. Vele amateurarcheologen verzamelen dagelijks diverse voorbeelden en archeologen graven de “steentjes” op.  En wij als liefhebbers komen massaal naar de musea om de vondsten te bewonderen. Oog in oog met ons eigen verleden mijmeren we terug in de tijd, waarin het leven een stuk moeilijker, maar in vele opzichten ook gemakkelijker was.
Wie waren die  vaardige vuursteenbewerkers eigenlijk en welke technieken gebruikten ze om hun gereedschap te maken?
Op deze vragen probeert ArcheoFlint een antwoord te geven.

De vuursteenbewerkers van ArcheoFlint stellen zich ten doel:

  • prehistorische vuursteenbewerkingstechnieken aan een breed publiek onder de aandacht te brengen door middel van demonstraties en workshops.
  • het overbrengen van deze technieken aan een jeugdiger generatie zodat de prehistorie voortleeft in het heden.
  • door middel van boeiende verhalen en presentaties belangstelling te kweken voor het leven van en over onze prehistorische voorouders.
Mesolitische afslagbijl afkomstig van een vindplaats aan de Vledder Aa.
Afslagbijl, midden steentijd (mesolitisch)

Anne ten Brink en Ernest Mols zijn hun hele leven al bezig met de “oertijd”. Als verwoede amateurarcheologen, steenbewerkers en verhalen vertellers. Beiden komen uit het onderwijs en zijn gewend om een groep enthousiast te maken.
Een aantal jaren geleden kwamen zij op het idee hun kennis en kunde over te brengen aan diverse belangstellenden. Jong of oud, man of vrouw, amateur of professional! Een ieder beleeft genoegen aan het fabriceren van een artefact, immers er staat geen druk op. Eten is er tegenwoordig in overvloed, hoe anders dan ettelijke duizenden jaren geleden! Elke dag maar weer de zorg om de buikjes vol te krijgen.
In een prehistorisch aandoende omgeving kunt u kennis maken met, of uw vaardigheden aanslijpen, in het namaken van een prehistorisch voorwerp.
U staat onder deskundige begeleiding. Ernest Mols is viervoudig Nederlands kampioen vuistbijlen maken, terwijl Anne ten Brink tweede en derde plaatsen voor zich opeiste.